Península Ibèrica

Cada viatge a la península representa una nova descoberta de increïbles possibilitats fotogràfiques. Però de moment, feina i família m'han impedit fer-hi poc més que viatges familiars o la pràctica de la fotografia d'aucells, en general bastant més productiva que a les illes. Aquí en teniu un resum.

  • sebastià torrens - península ibérica sebastià torrens - península ibérica sebastià torrens - península ibérica sebastià torrens - península ibérica sebastià torrens - península ibérica sebastià torrens - península ibérica sebastià torrens - península ibérica sebastià torrens - península ibérica sebastià torrens - península ibérica sebastià torrens - península ibérica